En de eerste Kameleon-award gaat naar …

Transitie-Partners reikt een Kameleon-award uit aan een onderneming, persoon of organisatie die op één of andere manier schitteren in het omarmen van de verandering of veranderings- projecten en trajecten binnen hun bedrijf.  

De eerste “Kameleon”, en tevens ook laatste voor 2021, gaat naar SBB! 

Zoals in zoveel organisaties was kwaliteitszorg binnen SBB voornamelijk gericht op het posteriori controleren of men aan de wettelijke verplichtingen voldaan had, om mogelijke aansprakelijkheidsgeschillen te vermijden.  

Quality Management System

Het is de visie van SBB om de kwaliteit van de dienstverlening, de externe verplichtingen en het voldoen van interne efficiëntievereisten organisatie breed en vooral proactief te gaan sturen en continu te blijven verbeteren. Met de ondersteuning van Transitie-Partners is men eerst gaan kijken hoe kwaliteitszorg SBB-breed zou kunnen worden opgezet. Dit heeft geresulteerd in het uitrollen van een SBB-QMS (Quality Management System). Ondanks de organisatie-brede scope is er doelbewust gekozen voor een pragmatische opzet. De uitrol gebeurt op tempo en op maat van de betrokken afdelingen waarbij de meest relevante en tastbare processen eerst aan bod komen.  

Natuurlijke betrokkenheid

Zo wordt het duidelijk voor de afdelingen waarom het managen van kwaliteit zo belangrijk is. Zelf en in overleg met andere afdelingen gaan ze de kwaliteit en de bijhorende verbeter- en veranderacties koppelen aan concrete doelstellingen en aan de bedrijfsstrategie. Op deze manier weet iedereen hoe bij te dragen aan de bedrijfsdoelen. Er ontstaat een natuurlijke betrokkenheid en eigenaarschap over de eigen kwaliteitsmetingen. De link met de strategie wordt bewaakt door een nieuw opgerichte “Kwaliteitsstuurgroep”, die verantwoording aflegt aan de directie van SBB en ook optreedt als project office voor alle kwaliteit bevorderende projecten.   

Het is prachtig om te zien hoe een beperkt, maar sterk gedragen initiatief, zoveel impact kan maken in een organisatie, zonder regels te forceren of op te leggen.  

Daarom geven wij graag de erkenning “Kameleon” aan SBB en drukken daarmee ook onze fierheid uit om dit te mogen meemaken.  

Leave a Reply

nl_NLDutch