CREATIVITEIT IS GEEN TALENT!

We leven in een dynamische wereld, waar nieuwe technologieën, buzzwords en disruptie de scepter zwaaien. Er is een constante behoefte aan nieuwe kennis en nieuwe generaties groeien op met het vooruitzicht van een leven lang leren en steeds nieuwe ervaringen opdoen. Hoe verhoudt kennis zich in deze wereld met ervaring en creativiteit? Is het één waardevoller dan de ander of is een mix van allen nodig?

Kennis als basis, ervaring als verbindende factor & creativiteit als gids in het onbekende
Het beeld is duidelijk: je hebt kennis nodig, bijvoorbeeld door observaties, studie, interactie met anderen, om de wereld om je heen te kunnen zien en te beginnen begrijpen. Door ervaring leer je kennis om te zetten en verbanden te zien, soms in totaal andere contexten, en dit activeert je creativiteit. Daarom is creativiteit geen aangeboren talent, maar wel een staat waarin je komt zodra je kennis, ervaring en inzicht verwerft.

Hetzelfde gebeurt als je als consultant een organisatie faciliteert bij procesverbetering. Er is overvloedige kennis van het businessdomein en het proces beschikbaar in de hoofden van de mensen. Het is dus zaak om die onschatbare kennis te oogsten en meteen ook bevattelijk te maken voor anderen.

De taak van de consultant is daarbij in de eerste plaats NIET her en der bevragingen en metingen te gaan doen,  nadien alles netjes te consolideren, de analyse van het probleem te doen en dan de resultaten en zijn advies terug te koppelen aan de klant! Dé taak en sterkte van de consultant is de betrokkenen mee te nemen op een versneld en zeer hands-on ‘leerpad’, zodat de groep op een zeker moment een gezamenlijke taal ontwikkelen en als business experten efficiënt en gericht beginnen praten over knelpunten en opportuniteiten. De taak van de consultant is het faciliteren van de organisatie, de juiste vragen te stellen en ‘de pen vast te houden’ om de mensen toe te laten hun eigen kennis sneller en beter te kunnen verbinden, ervaringen uit te wisselen en samen creatief te worden. Onze organisatie op zich is daarom in staat te creëren van binnenuit, mits de goede begeleiding en in de juiste context.

Leave a Reply

nl_NLDutch