Transitie Partners is een hechte ploeg
van veranderprofessionals

Transitie-Partners is een (h)echte ploeg van senior business consultants en executives met elk zijn uitgebreide en praktijkgerichte trackrecord in het leiden en het (her)structureren van organisaties en teams, het ontwikkelen van veranderstructuren en -cultuur, en het inrichten en managen van efficiënte en effectieve processen.

We zijn overtuigd van de waarde van co-creatie en dat ervaring geen substituut kent. Daarom schakelen we indien nodig heel gericht met collega’s uit ons brede netwerk van experten, die ons gedachtegoed en onze methodiek met ons delen. Door het delen van real-life ervaring en het toevoegen van specifieke kennis bieden wij als peer-coach de klant een significante meerwaarde in het aanpakken en verankeren van verandering.

Bestuurder - Founding partner

Erwin Driesen

STRATEGIEBEGELEIDING

PROCESBEHEER

Erwin ontdekte zijn passie voor structuur en efficiëntie in samenwerkingsprocessen tijdens zijn opleidingsjaren bij de Belgische Luchtmacht, en later als manager in de automobielsector en bij een aantal grotere technologiebedrijven. Binnen Transitie-Partners is hij het aanspreekpunt voor het ontwarren van complexe processen, het op niveau brengen van de skills om via deze processen de onderlinge samenwerking en de flexibiliteit van de organisatie te verhogen. Het doel van een organisatie moet een collectief doel zijn! Daarom is het key om missie, visie en de strategie duidelijk en verstaanbaar te krijgen; Erwin begeleidt organisaties om visie, doelstellingen en strategische speerpunten op dezelfde lijn te zetten, meetbaar te maken en te vertalen doorheen de organisatie. Resultaatgericht, maar steeds geduldig en co-creërend om op het tempo van de mensen in de organisatie samen te ontdekken waar opportuniteiten voor verbetering en -optimalisering bestaan en zo draagvlak te bouwen voor verandering!

Bestuurder - Founding partner

Ludwig Gelders

ORGANISATIEONTWIKKELING

CONTINU VERBETEREN

Ludwig, kreeg na zijn ICT-opleiding snel te maken met de automatisering van administratieve processen en de hiermee gepaard gaande noodzakelijke organisatorische veranderingen. Het werken met mensen sprak hem hierin enorm aan. Als operationeel director bij een grote internationale multimediagroep, waar de overnames en fusies in die jaren schering en inslag waren, heeft Ludwig mogen ervaren dat het optimaler laten functioneren van mensen in en met teams een grote en positieve invloed kunnen hebben op duurzaam veranderen. Ludwig is net zoals toen ook vandaag nog bezig met het helpen definiëren en implementeren van een operationeel excellence beleid gericht op doorloopsnelheid, kwaliteit en duidelijkheid. Hij is een big believer en voorvechter van het kweken van een “continu verbeter-cultuur” in al zijn aspecten en van managen vanuit het positieve door gericht te werken vanuit de mens.

Hoofd Transitiecoach - Consultant

Marc Van de Velde

TRANSITIEBEGELEIDING

TEAMBINDING en -DYNAMIEK

Door de levens-veranderende gevolgen van een zwaar auto-ongeluk moest Marc als jonge twintiger opnieuw starten. Omdat het uitvoeren van zijn professionele passie als pasteibakker fysiek niet langer mogelijk was koos hij er bewust voor om de vlucht vooruit te nemen en zijn leven opnieuw vorm te geven. Hij herschoolde zich met veel drive om in het IT-domein en groeide snel door naar IT-, project- en programma-management rollen, waarin hij de voorbije decennia tal van complexe en uitdagende projecten leidde in diverse publieke en private sectoren. Marc heeft ondervonden én geleerd hoe cruciaal de menselijke kant van verandering is om zinvolle en duurzame resultaten te boeken. Zijn persoonlijke ervaring buigt hij om en neemt hij elke dag mee in zijn rol als begeleider van veranderingstrajecten. Hij heeft een uitgesproken oog en talent om naast de inhoudelijke zijde van elke beoogde change vooral ook de menselijke zijde voldoende aandacht te geven en daarmee het fundament van verandering te borgen; want het draait altijd om mensen!  “Doelgericht én duurzaam veranderen van binnenuit”, weet je wel.

Transitiecoach - Consultant

Ruud Bourmanne

TRANSITIEBEGELEIDING

KWALITEITSBEHEER

Ruud zette zijn eerste stappen op het vlak van het begeleiden van verbetering binnen een grootbank-organisatie, waar hij in 2005 een activiteit opstartte om lokale besturen te helpen bij de implementatie van een geïntegreerd managementsysteem, gebaseerd op internationale standaarden rond kwaliteit, veiligheid, milieu en ethiek. Tijdens de begeleiding van enkele uitdagende projecten en het helpen behalen van het ISO 9001 certificaat rond deze pijlers van duurzame ontwikkeling, raakte hij sterk gepassioneerd door organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement.  Ruud houdt van organisaties en medewerkers, die open staan voor verbetering, vernieuwing en professionalisering van hun werking en functioneren. Hen helpen draagvlak creëren om te veranderen, mensen kunnen enthousiasmeren en meenemen in een verhaal van permanente verbetering en ontwikkeling, dat geeft Ruud enorm veel kracht en energie.

KLEUR BEKENNEN

Bij Transitie-Partners geloven wij erin dat het de gerichte stappen zijn (die ontstaan tussen de mensen en niet steeds aan de directietafel) die een organisatie in echt beweging brengen. Groeien op kleine en grote successen, samen vallen en weer opstaan, is bepalend voor het al dan niet kunnen uitbouwen van draagvlak voor duurzame verandering.

Afwijken van platgetreden paden en het uiterst flexibel inzetten van creatieve oplossingen, tesamen met het nodige geduld, doorzettingsvermogen en gedrevenheid typeert ons.  We lopen graag ‘the extra mile’ om resultaat te halen. We gaan mee het veld in, waar de impact van ons werk voelbaar moet zijn.  

De kmo-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel, die u als ondernemer een significante financiële steun geeft wanneer u samenwerkt met Transitie-Partners.  Dit betekent dat je onderneming een belangrijke boost krijgt om de verbetering ook daadwerkelijk door te zetten!  Concreet gaat het om opleiding en adviesdiensten, die bijdragen tot verbetering van de kwaliteit van een onderneming. Aangezien beiden vaak hand in hand gaan om verbetering duurzaam te maken, is Transitie-Partners ook voor beide takken geaccrediteerd.

 

Transitie-Partners maakt deel uit van de SBB-groep

Transitie-Partners maakt deel uit van SBB Accountants & Adviseurs.

SBB is een accountants- en advieskantoor en biedt ondernemingen, vrije beroepen en organisaties
in social profit een brede expertise in accountanc
y, fiscaliteit en omgevingsrecht vanuit een kantoor vlakbij.
B
ovendien helpt SBB hen groeien met zakelijk-juridisch advies op maat.

Meer informatie vind je op www.sbb.be

Contacteer ons

Heb je een specifieke vraag of ben je geïnteresseerd in onze aanpak?
Laat het ons weten en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

nl_NLDutch