Diensten en Aanpak

Onze diensten zijn erop gericht om duurzaam verandervermogen in uw organisatie te verhogen en te borgen. Door in te zetten op één gerichte of een reeks gecombineerde diensten geven we elk type change maximale kans op slagen en maken we daarbij slim gebruik van uw interne veranderpotentieel dat in zekere mate of vorm voorhanden is. 

Om de interne veranderkracht in jouw organisatie te ontsluiten steunen we vooral op het verbeteren van;

  • de kennis en het kunnen doorheen de organisatie om changetrajecten succesvol te implementeren en uit te rollen;
  • de organisatiestructuren en -processen, en aangepast leiderschap om verandering op continue basis te laten gebeuren als onderdeel van de dagelijkse werking;
  • de bedrijfscultuur om de “goed genoeg attitude” niet langer als normaal te beschouwen, maar om de actie te zoeken en zelf de verbetering te drijven.

Change moet op 'mensenmaat' zijn!

Elke “change” of verandering van de organisatie wordt gemaakt of gekraakt door het al dan niet accepteren door de mensen; zowel in de boardroom als in de kantoortuin of op de werkvloer.  Onze aanpak richt zich daarom naast de inhoud erg op het bouwen van draagvlak, het anticiperen op adoptie en het operationeel invlechten van kleine en grote veranderingen.  Om een organisatie in beweging te krijgen en de drive te vinden om de verandering te realiseren is het samen leren en stappen vooruit zetten van cruciaal belang. We zoeken daarbij het juiste verandertempo en de topics met passende lading om jouw organisatie  in beweging te brengen. 

Change-initiatieven worden veelal top-down ingezet om in te grijpen op de meer tastbare zijde van de organisatie. Hierbij wordt druk gesleuteld aan structuren en processen, een belangrijke IT-upgrades of uitgebreide strategieoefeningen “op de hei”, die de toekomst zullen herdefiniëren.  Om de verandering gedragen en duurzaam te maken is het scheppen van duidelijkheid en het inspireren tot betrokkenheid de betere aanpak.

Het momentum bouwt pas echt op als de visie voor verandering ingrijpt op het gedrag en attitude van de mensen. Daarna gebeuren er van binnenuit en vanuit diverse invalshoeken diverse dingen die bijdragen tot het realiseren van “de gedeelde droom”.
Als de omstandigheden juist gecreëerd worden overtreft een organisatie zichzelf, door los te laten en de dingen “gewoon” te laten gebeuren.

People don’t resist change.
They resist being changed!

Peter Senge

Niet de incidentele verandering telt,
maar duurzaam ingebed verandervermogen.

Verandering kan incidenteel zijn en opgezet worden in de vorm van een project, waarbij een vaste set van resulaten vooropgesteld wordt en een projectteam tijd en middelen ter beschikking gesteld krijgt om binnen dit kader op te leveren. Organisaties die in deze modus veranderen doen dit vanuit een zogenaamd “bruning platform” en een zeker gevoel van “moeten”. Al te vaak dringt het project zich op omdat het al te lang werd uitgesteld, maar desondanks komt detiming ons niet goed uit of voelt het aan als te belastend op onze werking!

In mature organisaties wordt verbetering en verandering in de dagdagelijkse operationele werking ingebed en gebeuren kleine en grotere changes binnen en tussen de afdelingen onderling. Iedereen heeft impact op zijn omgeving en neemt eigenaarschap, met als baken de richting en “droom”, die de ondernemer en de organisatie als collectief heeft uitgezet. Hierbij blijft men echter binnen de eigen verantwoordelijkheidsgebieden aandachtig voor het houden van de balans tussen continu verbeteren en projecten voeren.

No matter how good you get, you can always get better.
There is always stuff to work on, and that’s the exciting part!

Tiger Woods

Onze dienstverlening steunt op drie pijlers

Change
management

Realiseren van visie en strategie op project basis

Organisatie
ontwikkeling

Verankeren van constante evolutie organisatie breed

Cultuur-
innovatie

Ontwikkelen van een ‘morgen-beter-dan-vandaag’ cultuur

Contacteer ons

Wil je klankborden over onze visie op de wereld of ben je geïnteresseerd in onze aanpak?
Laat het ons weten!

nl_NLDutch