Wat Corona ons geleerd heeft...

Een crisis brengt vaak ook goeie dingen naar boven!

“Het zijn niet de sterkste of de meest intelligente die overleven.
Het zijn diegenen die zich het beste en snelst kunnen aanpassen aan veranderingen.”
 – Charles Darwin –

Af en toe hebt je een wake-up call nodig om dingen anders te doen. De Corona-wake-up call laat ons nadenken over onze old-school manier van ondernemen. Was jij ook niet tegen het thuiswerken? Mensen moeten zichtbaar zijn op de vloer en liefst nog “druk bezig zijn” uitstralen. Nu blijkt digitaal (thuis)werken  ineens het nieuwe normaal te zijn. Wilde jij niet, met oa. kostenbesparing voor ogen, meer digitaal gaan? En zie: iedereen gaat digitaal maar misschien wel om een andere reden? Waar een wil is, is een weg! “Vorm volgt functie” blijkt dus inderdaad een natuurwet te zijn!

Corona dwong ons de voorbije maanden om  te vertragen. Onverwacht een lege agenda, geannuleerde evenementen, afgelaste projecten en gesloten winkels. Plots veel minder controle over wat er rondom ons gebeurt; vaak enkel controle over jezelf en hoe jij reageert.
Loslaten gaat gepaard met verlies en de acceptatie ervan. Minder crossen, meer bewuster “zijn”!  Wie wil je écht zijn als ondernemer in deze nieuwe tijd. Wat is écht belangrijk? Wat wil je écht en hoe kan je onderneming hier baat bij hebben? Tijd om de dingen in vraag te stellen…

Veel ondernemers kennen van nature de “ik-doe-het-zelf-wel-effe-snel”-reflex en vergeten vaak dat anderen willen en kunnen helpen, en ook meedenken. De afgelopen maanden hebben jullie medewerkers bewezen dat ze van thuis uit (op zijn minst een stuk van) en met minder directe aansturing, de tent draaiend hebben kunnen houden. Los van de onvermijdelijke dip, die we allemaal gevoeld hebben, kwam onze onderneming in zekere mate als vanzelf in een nieuwe modus. Je hebt sommige medewerkers zien opstaan en hun beste beentje voor zetten om dit monster het hoofd te bieden. Ze zijn samen met de collega’s, ondanks social distancing, met nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve ideeën gekomen. En hebben die bovendien op een record tijd weten te implementeren. Allemaal zonder jouw directe hand aan de knoppen en zonder ellenlange overleggen en beslissingsprocedures. Bijzonder toch, dat mensen in crisisperiodes meer zorgen voor mekaar en creatiever zijn. Als ondernemer geeft die vaststelling van spontane betrokkenheid van je medewerkers een gevoel van er niet alleen voor de staan. 

Ga je dit fenomeen van “loslaten” na Corona weer helemaal terugdraaien om opnieuw “in control” te komen? Nee toch! Omarm wat er nu gebeurt en gebruik het om het anders te doen! Hier 5 bruikbare tips:

 1. Thuiswerk is geen modefenomeen maar een nieuwe/aangepaste manier van werken: 
  Herbekijk hoe het thuis- en afstandswerken blijvende voordelen kan opleveren; zowel voor de onderneming als voor de thuissituatie van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan partnerships over de tijdzones heen, het verkeersinfarct, de work life balance of juist de balans door meer verwevenheid tussen werk en privé en de zingeving van de job daardoor.
 2. Hou vol!
  Het is niet omdat alles niet meteen in de plooi valt dat de basis niet deugt! Kijk waar je oude structuur of afspraken het nieuwe normaal hinderen of beperken en grijp daarop in; verander ten goede van die vers ontdekte wendbaarheid.
 3. Bouw een sterke band op met je “oorlogsteam”:
  Her-evalueer wie jouw sterkhouders zijn. Wie zijn jouw rotsen in de branding, jouw oorlogsteam? Wie zich bewezen heeft tijdens de voorbije maanden op vlak van ondernemerschap, creativiteit en drive floreren mogelijks best in een context waar jij hen ook die ruimte blijft geven. Betrek hen meer proactief en gericht in de dagelijkse sturing van je organisatie en zelf bij het bepalen van de toekomst. 
 4. Hou de veranderspirit in stand door innovatie structureel een plaatse te geven. Vernieuwing zit even vaak in de buik van de organisatie. Ga in gesprek met je medewerkers, peil naar hun ideeën en geef hen de ruimte om die ideeën ook uit te werken en mogelijks zelfs uit te rollen. Geef je medewerkers de ruimte om te experimenteren, binnen bepaalde grenzen. Het verhoogt hun motivatie en plezier in het werk. Het creëert tevens een betere/hechtere band tussen jou en je medewerkers. Zorg er voor dat deze dynamiek niet enkel geforceerd wordt als de nood het hoogst is, maar dat innovatie ook systematisch zuurstof krijgt als het goed gaat.
 5. Ondernemers, laat (bewust) los!
  Als ondernemer weet jij als gen ander welke energie je vrijgeeft als je met passie en overtuiging achter een idee aan kan gaan. Jij hebt hopelijke een aantal sterkhouders, die je op en top vertrouwt. Acht je ze ook vandaag al in staat om de handschoen op te nemen? Indien je antwoord is “nog niet helemaal” stel je dan op als mentor, maar doe het niet zelf. Indien “jazeker!”; dwing jezelf dan ook om aan de zijlijn te gaan staan en jouw plaats óp het veld bewust af te staan. Wees minder manager en meer coach en zorg er vooral voor dat je niet in de weg loopt 😉
  Pas dan kan je zijn wie jij echt wil zijn!

Herken je bovenstaande uitdagingen en wil eens vrijblijvend sparren over dit thema?
Bel gerust of drop een mailtje. Dan vinden we samen wel een moment om van gedachten te wisselen.

 

Erwin Driesen – partner
011 98 85 76
erwin.driesen@transitie-partners.be 

Leave a Reply

nl_NLDutch