"Procesinzicht ter ondersteuning van de interne dialoog"

Pragmatisch processen in kaart brengen: Samen leren is samen groeien

“Samenwerking is de sleutel tot succes” is het motto van SBB. Hun accountants ondersteunen ondernemers als een ondernemerscoach die strategisch meedenkt, geflankeerd door vakspecialisten. Ze maken samen met hun klanten gebruik van slimme digitale tools, om zo meer tijd vrij te maken voor wat écht telt: advies om slimmer te ondernemen.

SBB is net als alle andere “advies- en boekhoudkantoren” zich bewust dat de inhoudelijke kennis van haar accountants of financiële adviseurs alleen niet toereikend is om de interne organisatie verder te laten groeien. Men is op zoek gegaan naar iets extra’s. Dat extra’s bleek de procestraining, gebaseerd op de TPPM* van Transitie-Partners. Samen met Transitie-Partners heeft SBB dan ook eind vorig jaar  geïnvesteerd in een procesmanagementtraject, om de interne dialoog van SBB  en de uniforme werking  binnen de kantoren en de centrale diensten te verbeteren. Door een pragmatische maar vooral door iedereen gedeelde “procestaal” te ontwikkelen werden mooie stappen richting het beoogde doel gezet. Tevens werd de opgedane kennis vastgelegd in een basis proces documentatie.

Door in te zoomen op de samenwerking tussen de afdelingen, de raakpunten en de overdracht-momenten, zonder de individuele opdrachten uit het oog te verliezen werden heel wat processen uitgeklaard en waar nodig rechtgetrokken. Door te werken in werkgroepen werd er stelselmatig een “eigen processtaal” gecreëerd en werden de deelnemers ook vertrouwd gemaakt in het procesmatig denken.

Na het afronden van deze eerste leer-fase werd er een korte cool down periode ingelast om eea de kans te geven opgenomen te worden…en toen sloeg Covid-19 toe… Het risico was dat het aangeleerde nog heel pril was en zou kunnen verwateren.  Corona bracht een verschuiving van prioriteiten met zich mee en de bedoelde ‘korte’ cool down periode werd nu ineens veel langer. Een changeproject heeft normaliter nazorg en opvolging nodig om de kans op slagen te maximaliseren.

Onlangs hebben we tot grote tevredenheid mogen vernemen van de directie dat de deelnemende centrale diensten de opgedane kennis “als vanzelf” zijn blijven toepassen en dat het gebruik van de gedeelde taal een tweede natuur is geworden om intern de procesdialoog te voeren. Dingen die foutlopen, of die beter kunnen, worden in kaart gebracht en goed voorbereid alvorens in gesprek te gaan met collega’s, die initieel mogelijk een heel andere kijk hebben op hetzelfde verhaal. Waar vroeger een knelpunt/verbeter-opportuniteit  vaak emotioneel werd aangevlogen, gebeuren de gesprekken vandaag in serene en constructieve sfeer, met klare inzichten en sterke argumenten. Dit maakt de besluitvorming hierrond veel efficiënter en de organisatie is in de breedte meer ‘mee’ met hetgeen er beslist werd.

Het feit dat deze nieuwe kennis zo snel wordt geadopteerd is zeker te wijten aan een erg gezonde leer-cultuur, geholpen door de duidelijke aha-momenten die we de deelnemers tijdens de sessies hebben kunnen zien beleven. Dit is het bewijs dat als men voldoende honger naar nieuwe kennis heeft en men die nieuwe kennis ook echt begrijpt, er geen nadrukkelijk “handjes-houden” nodig is om iets te laten landen.

Dank aan de SBB directie en alle SBB medewerkers voor de fijne samenwerking, de discipline en dat Transitie-Partners dit vanop de eerste rij mocht meemaken!

 

(*) TPPM staat voor Transitie-Partners Proces Management methodiek; lees hier meer

Leave a Reply

nl_NLDutch