Interim-management Pro+

Los zand

Het plots wegvallen van een managementfunctie kan de zaken snel verslechteren. De operationele aansturing en informatiedoorstroom stokt, en geplande of lopende veranderingen komen op los zand te staan.

Daarom biedt Transitie-Partners “Interim-management PRO+” aan in situaties waar nood is aan continuïteit in de dagelijkse leiding én waar een transitie moet worden aan- of verdergezet worden.

Hoe gaan we concreet te werk?

Een tijdje geleden kwam een klant van Transitie-Partners onverwacht in een storm terecht. Door de sterke groei in recente jaren en de blinde aanwerving van “minder gepaste teamleden” werd de foutenlast steeds hoger terwijl de werksfeer stelselmatig meer en meer verzuurde. De drukte van de dagelijkse operaties zorgde voor een dikke mist, waardoor deze problemen sluimerden en ze niet als prioritair op de radar van de ondernemer verschenen. 

Ervaring en samenwerking

Door onze brede achtergrond en ervaring kunnen onze mensen zeer vlot op snelheid komen en de nodige verandering gaan (bege-)leiden. Wij hebben een geschikte kandidaat in huis, met specifieke kennis, operationele maturiteit én persoonlijkheid die past binnen uw bedrijf.

Onze “M/V” bij u ter plaatse heeft bovendien onmiddellijke toegang bij de collega’s van Transitie-Partners voor afstemming en klankborden, of om snel te schakelen met extra kennis en ervaring in specifieke en ad hoc omstandigheden.

Cases

Loyalis – Pensioenverzekeraar:

Bij Loyalis werd een zgn. “carve-out” uit de AGP groep voorbereid. Transitie-Partners heeft de toenmalig nieuwe CIO ondersteund vanuit een centrale program- en portfoliomanagement-rol op interim basis. Los van het reguliere werk van het draaiende houden van groeiprojecten en tegelijk de carve-out initiatieven in goede banen leiden, was een belangrijk aspect van de opdracht de organisatie klaar te maken voor de toekomst; het zelfstandig invullen van de nieuwe portfoliobeheer-practise én het opereren buiten de APG-context.

Parallel heeft een andere collega van Transitie-Partners zich toegelegd op de rol van security officer, waarbij de opzet van de security-praktijk en het operationeel invullen van de functie de primaire pijlers van opdracht uitmaakten. Zodra operationeel werd een Loyalis medewerker mee op sleeptouw genomen; enerzijds hands-on vertrouwd gemaakt met de security-praktijk en anderzijds proactief gestuurd richting de nodige opleidingen en certificaten.

In beide deelopdrachten is Transitie-Partners uitgestapt zodra de nieuwe Loyalis-organisatie een zekere mate van zelfstandigheid gevonden had en is onze rol veranderd naar een ad hoc klankbord.

Hybride aanpak, vanuit een projectopdracht, bij een andere onderneming:

Tijdens de transitie naar een continuous improvement organisatiestructuur ontstond er acuut een hiaat op niveau van de aansturing van een van de sites in België en werd Transitie-Partners gevraagd om deze rol per direct in te vullen, parallel met de lopende opdracht.  Dit kwam de lokale site rechstreeks te goede omdat men zodoende sneller in de continu beter modus raakte, de lokale organisatiestructuur geoptimaliseerd werd én het zorgde ervoor dat op relatief korte termijn de opvolger een genormaliseerde situatie op een werkbare manier kon overnemen.  

Domeinen:

  • Operationeel aansturen van algemene, administratieve en bedrijfsondersteunende processen
  • Herstructureringen en optimalisering van organisatiestructuren
  • Crisismanagement en transitiemanagement in sensitieve context
  • Programma- en projectmanagement van veranderingsprojecten

Nood aan verandering? Aarzel niet om ons te contacteren! 

Leave a Reply

nl_NLDutch