Opiniestuk: Thuiswerken

Digitalisering

Ons leven is intussen – willen of niet – sterk gedigitaliseerd. En ‘dank zij’ Covid kent iedereen de voor- en nadelen van thuiswerken.

We aanvaarden dan ook dat het voor een stuk zo zal blijven en dat 5 dagen werken op kantoor allicht iets uit het verleden zal zijn. Enerzijds houden we vast aan de flexibiliteit en zelfbeschikking om te werken waar en wanneer we willen. Anderzijds voelen we ook dat de cohesie met ons team en de verbinding tussen de collega’s verloren gaat. 

 Teamweefsel versterken

Een interessant artikel van Adam Smiley Poswolsky in HBR verwoordt zéér goed wat we allemaal voelen en denken. Adam schetst enkele acties en maatregelen, die genomen kunnen worden door leidinggevenden, maar ook participanten van co-creative of agile werkverbanden, om het teamweefsel terug te versterken in dit nieuwe normaal. 

Een voorbeeld van een maatregel is volgens het artikel “een ritueel op de werkvloer voorzien waar er tijd wordt gemaakt om vriendschappen te bouwen. Een moment nemen om te kunnen vertellen over onszelf. Al dan niet werkgerelateerd.” Concreet kan dit betekenen dat reguliere en ad hoc overlegmomenten bewust aangevuld worden van extra tijd om sociale binding te maken onder collega’s; net zoals het de gesprekken aan het koffieapparaat is dit contact van onschatbare waarde!

Lees het artikel: https://hbr.org/2022/01/how-leaders-can-build-connection-in-a-disconnected-workplace?ab=hero-main-text 

 Getuigenis:

Transitie-Partners weet dat dit werkt omdat we al jaren strijden om o.a. teams en organisaties de nodige structuur en positieve mindset te helpen creëren, waardoor de samenwerking niet onmiddellijk stokt indien er plots veranderende werkomstandigheden opduiken.

Een ware getuigenis hiervan leest u hier: https://www.transitie-partners.be/2021/08/18/vds_case/

Leave a Reply

nl_NLDutch